Kancelaria Prawna Kirsch, Warzecha i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

Prawo upadłościowe

Zapewniamy  Państwu kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z niewypłacalnością i upadłością. Prowadzimy postępowania dotyczące osób fizycznych i spółek prawa handlowego w Polsce i poza jej granicami.

Do czynności podejmowanych przez naszych specjalistów  należą w szczególności:
  • pomoc prawna przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli czy dłużników w ramach postępowania upadłościowego lub naprawczego
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym,
  • opracowywanie warunków prawnych restrukturyzacji zadłużenia
  • sporządzanie  zgłoszeń wierzytelności w przypadku upadłości dłużnika
  • dokonywanie oceny skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w ramach upadłości
  • pomoc prawna przy opracowywaniu propozycji układowych i ich  wdrażaniu