Kancelaria Prawna Kirsch, Warzecha i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczymy usługi zarówno w zakresie reprezentacji i obsługi  pracodawców jak i obrony praw pracowników. 

Oferujemy usługi z zakresu:
  • zastępstwa procesowego przed sądami pracy w kraju i w innych państwach  należących do Unii Europejskiej,
  • przygotowania umów o pracę, umów zawieranych z członkami zarządu i kadrą kierowniczą, umów o zakazie konkurencji,
  • przygotowania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych zakładowych źródeł prawa pracy,
  • rozwiązywania stosunków pracy, w tym dokonywania zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia,
  • przeprowadzania procesów  przekształcania , łączenia, nabywania czy podziału przedsiębiorstw,
  • zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
  • w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych nasze usługi obejmują m.in. przygotowywanie w imieniu naszych Klientów odwołań od decyzji ZUS oraz reprezentowanie naszych Klientów przed sądami ubezpieczeń społecznych w sprawach emerytalno-rentowych.